Magyar Falu Program

 

 

Magyar Államkincstár

Magyar Falu Program

 

Népszámlálás 2022

 

 
 

Kikelet szálláshely

EFOP-1.5.3-16-2017-00067

Nemzeti Művelődési Intézet

1/2015. (I.28.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól (Hatályos: 2023.02.01)

7/2004. (IV.08.) a környezet védelmének általános szabályairól

5/2014. (IV.01.) a civil szervezetek támogatásáról

10/2016. (XI.28.) az egészségügyi alapellátási körzetekről

12/2016. (XI.29.) az idegenforgalmi adóról (Hatályos: 2023.01.01)

11/2016. (XI.29.) a magánszemély kommunális adójáról (Hatályos: 2023.01.01)

6/2015. (II.26.) a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális alapszolgáltatásokról

3/2015. (II.11.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

16/2015. (XI.26.) a talajterhelési díjról

6/2023. (III.31.)  a közterületelnevezés, átnevezés és a házszám-megállapítás rendjéről (Hatályos: 2023.04.02)

8/2019. (VI.26.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

6/2013. (VII.12.) az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról (Hatályos: 2022.10.28)

11/2011. (VI.02.) a közterületek használatáról

12/2006. (VII.26.) a helyi építési szabályzatáról

Bükkszentmárton településrendezési terve - beépítésre szánt területek és beépítésre nem szánt területek szabályozási terve

15/2013. (XII.20.) a települési hulladékgazdálkodásról

4/2023. (II.17.) a temetőkről és a temetkezés rendjéről (Hatályos: 2023.03.02)

15/2019. (X.24.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról (Hatályos: 2022.10.28)

2/2023. (II.1.)  a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről (Hatályos: 2023.03.02)

9/2017. (IX.29.) a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

4/2017. (IV.28.) a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

13/2010. (XII.15.) a helyi iparűzési adóról

15/2010. (XII.15.) a közterületen történő szeszes ital fogyasztásról

17/2017.(XII.27.) a település védelméről

7/2000.(IV.10.) a helyi címer és zászló alkotásáról, használatának módjáról

8/2001.(IV.18.) a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

1/2020.(II.24.) a 2020. évi költségvetésről

6/2020.(VII.03.) a 2019. évi zárszámadásról

7/2021.(V.26.) a 2020. évi zárszámadásról

10/2004.(IV.08.) a gyermekvédelmi támogatásokról

3/2021.(II.15.) a 2021 évi költségvetésről (or.njt.hu)

2/2022.(II.22) a falugondnoki szolgálatról (or.ntj.hu)

12/2021.(X.28.) a település támogatás keretében nyújtott ellátásokról (Hatályos: 2022.08.02)

1/2022.(II.18.) a 2022. évi költségvetésről (Hatályos: 2023.03.18)

4/2022.(V.19.) a 2021 évi zárszámadásról (or.ntj.hu)

3/2023.(II.17.) a 2023. évi költségvetésről (Hatályos: 2023.02.18)

7/2023.(V.25.) a 2022. évi zárszámadásról

9/2023.(VI.29.) az egyes családi események megtartásának szabályairól és az ellentételezésként fizetendő díjakról

10/2023.(IX.5.) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

16/2015.(XI.26.) a talajterhelési díjról

 

 

 

 

 

Magyar államkincstár